Knjigovodstvene usluge za neprofitne organizacije

Neprofitnim organizacijama obvezne su sljedeće poslovne knjige:

Neprofitne organizacije, obveznici sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja dužne su sastavljati za poslovnu godinu:

Za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja Račun prihoda i rashoda.

Organizacije koje zapošljavaju zaposlene u radnom odnosu dužne su voditi tzv. matičnu evidenciju zaposlenih te sve evidencije o isplaćenim plaćama i ostvarivanju drugih socijalnih prava zaposlenih.