Skip to content

Ribnjak 2, 10000 Zagreb

Pon - Pet | 08:00 - 16:00

Analiza posolovanja i provjera boniteta

Važnost procjene poslovanja i boniteta poduzeća posebno dolazi do izražaja u suvremenim uvjetima poslovanja u kojima je veliki broj poduzeća suočen sa financijskim poteškoćama, a cijelo se gospodarstvo suočava i bori sa problemom likvidnosti.

U tim uvjetima procjena boniteta predstavlja dobru osnovu za donošenje poslovnih odluka.

Kao mjera ublažavanja rizika u suvremenom poslovnom okruženju financijska analiza smatra se dijelom ukupne ekonomske analize, a prvenstveno je usmjerena na vrijednosne (novčane) podatke.

Interni analitičari koriste detaljnije i povjerljive podatke s ciljem efikasnijeg upravljanja i kontrole nad poduzećem tako da je njihova analiza obuhvatnija od eksterne analize.

Cilj utvrđivanja boniteta je odabir dobrog poslovnog partnera s kojim će poslovanje biti najmanje rizično.